Robert Barta


İş bildiğimiz basketbol netinden yapılmış bir tünelden oluşuyor. İki obje arasındaki bağlantı oyunun işleyişini imkansız kılıyor. Beni ilgilendiren bu yeni oluşan ve farklı bir anlamda mantıklı olabilecek oyun. Daha önceki işlerimde de objelerin işleyişini değiştirerek yaratılışlarını tekrar değerlendirmek gibi bir unsur bulunuyordu. Diğerine bağlanmış halka da basit bir gerçeği ortaya çıkarıyor: İki takım artık birbirlerine karşı oynayamayacak ve aralarındaki rekabet engellenmiş olacak. Ama bu gerçekle, artık "düşman" olmayarak oyun kendini yeniden yaratıyor ve bu basketbol sahasını kullanmak için yeni bir yapı oluşturuyor.

Hiç yorum yok: