Burcu Yağcıoğlu

Sanat Görüşü

İşlerimi üretme sürecinde gizleme ve gösterme kavramları ile ilgileniyorum. İşlerimde kullandığım formların bir bedenin ya da bir objenin parçaları gibi görünmelerini amaçlıyorum. İzleyicinin, sanki yeteri kadar dikkatli bakarsa bu biçimlerin gerçekte ne olduğunu anlayacakmış hissine kapılmasını istiyorum. Ancak, izleyiciye imgenin içinde gizli olanı bulmasını sağlayacak ipuçlarını vermemeye özen gösteriyorum. İşlerimde, "neredeyse anlama" hissinin peşindeyim. Buna imgenin içinde boş bir alan, bir kör nokta yaratma çabası da diyebilirim. İmgenin içindeki gizin, imgenin tanımlanmış bir gerçekliğe sabitlenmesini engellediğini düşünüyorum. İmgedeki gizin içinde sonsuz olasılık barındırdığını düşünüyorum. Bu olasılıkların, izleyiciye işi deneyimleme sürecinde aktif bir rol verdiğini düşünüyorum.

Hiç yorum yok: