Ayakyolu - Richard Bartle ve Evrim Altuğ'dan bir işbirliği


"Daima hayatın iyimser yüzüne bakmayı tercih ettim, ama hayatın ne kadar karmaşık bir olgu olduğunu bilecek kadar da gerçekçiyim." 

-- Walt Disney


Küçükçiftlik Lunaparkı ve Disney World'ü kıyaslamak ilk bakışta aptalca gelse bile, bu iki parkın paylaştığı ortak bir yön var: İnsanların gündelik hayattan kaçma ve bir süreliğine de olsa eğlenme ve heyecanlanma tutkuları. 


Ayak Yolu / Footpath, bu yönüyle 'organik' bir haritalandırma projesi olarak "Sanat: Benim Oyun Alanım" projesinin bir parçası olmaya çalışıyor. İstanbul Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nin önünden başlayan ve Küçükçiftlik Lunaparkı'na uzanan bir gidiş - dönüş projesi bu. 


Ayakyolu, Türkçe argodaki yerini insanların kendilerini belki de en fazla rahat hissetmek isteyecekleri yer olarak tuvaletlere gönderme yapıyor. Ancak bu kelimenin İngilizce karşılığı o kadar da kaba değil, hatta 'daha güzele uzanan yol' manasına da kullanılıyor. Bir dizi el yapımı çıkartma üzerinden, meydan ile lunapark arasındaki dalgalı bir yaya yolunda oluşturulan proje, işte bu etnografik paradigma ikiliğinden besleniyor. 


Olumlu ve olumsuz bu unsurların keşfiyle birlikte, Türkçe ve İngilizcede var olan ikili klişe bildiri ve sloganlar, tıpkı 'Daha İyi Bir Geleceğe!' veya "Hayat yukarı çıkılan bir yokuştur" gibi örnekleri, ya da "Direk devam ediyorsun..." veya "Bekleme Yapma" gibi çeşitleriyle, izleyicideki beklenti ve hayal kırıklığı duyarlığına yol boyunca müdahale etmeye çalışıyor. Bu işle eşdeğer biçimde öne sürülen duygu aşırılıkları, dalgalı güzergâhın da etkisiyle, hayatın da bir metaforu haline gelebilecek inişli çıkışlı bir 'roller coaster'ı çağrıştırıyor. 


Richard Bartle'ın işi, metinler ve görsellerin göstergebilimsel enformasyon doğasındaki teorik ve görsel yeterliği sorguluyor. Yapıtlarında kavramlar ve görsellerin sosyal ikonografi ile ilgisini araştıran sanatçı, politika ve çevreyi de bu yapıtların sorunsalları arasına dahil ediyor. Bartle halen, Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi'nde misafir sanatçı olarak yaşıyor ve çalışıyor. 


Türkiye'deki bellibaşlı dergi ve gazetelerde 10 yıla yakın bir süredir sanat gazeteciliği ve eleştirmenlik yapan Evrim Altuğ ise, Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Birliği Türkiye Şubesi kurucu üyelerinden,  Altuğ halen Sabah gazetesinde editörlük yapıyor ve Sanat Dünyamız gibi kültür sanat dergilerine yazıyor.


Hiç yorum yok: